Adatvédelmi nyilatkozat

1. A nyilatkozat célja

1.1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Martonosi Zita (levelezési címe: 6726 Szeged, Túzok utca 3/B) által a www.facebook.com/MartonosiZita és a www.zitamartonosi.com oldalakon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése:

Név: Martonosi Zita

Székhely: 6726 Szeged, Túzok utca 3/B.

Telefonszám: 06-30-755-2909

Email cím: [email protected]

3. A személyes adatok köre

3.1. A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.

Személyes adatokat gyűjthetünk olyan módon, hogy azt a felhasználó biztosítja a számunkra, például egy üzenet küldésével.

Ide tartoznak azok az üzenetek, amit a honlapon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában eljuttatsz hozzánk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a képzés megvásárlását teljesíteni tudjuk, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapul szolgáljanak.

Ezeknek az üzeneteknek a feldolgozására a jogalapunk a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk és a képzésünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

3.2. Vásárlói adat az, amibe beletartozik minden olyan adat, ami a szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos. Ide tartozik a vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma. Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek a vásárlásokról.

3.3. Felhasználói adat az, amibe beletartozik a honlap használata során keletkező adat, ami lehetővé teszi az oldal technikai működését, hogy az oldal biztonságát megőrizzük, hogy mentéseket tároljunk a felhasználók tevékenységéről, és hogy mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz férj hozzá.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.facebook.com/MartonosiZita és a www.zitamartonosi.com oldalon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak és az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció a www.facebook.com/MartonosiZita internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók (tanulói fiók) törléséig tart.

A felhasználók adatait csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, amely esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

6. Az adatvédelem a honlapon

A www.zitamartonosi.com számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért a honlapon kiemelt fontosságúként kezeljük az adatvédelmet, és jelentős erőfeszítéseket tettünk az oldal által gyűjtött információk biztonságos gyűjtésére.

7. Megjegyzés a személyes adatokra vonatkozóan

A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

– Számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók

-Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok

-Kormányzati szervek, amik a tevékenységünkről kérnek beszámolást

-Fizetési szolgáltatók, akik biztonságosan kezelik a bankkártyaadatokat

A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7.1. Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérjük keressen fel minket az [email protected] e-mail címen.

7.2. A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 14 napon belül. A személyes adatok törlése után a felhasználói fiók nem lesz elérhető, így az esetleg megvásárolt anyagok is elérhetetlenné válnak, mivel a felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás eléréséhez.

7.3. A www.facebook.com/MartonosiZita és a www.zitamartonosi.com internetes oldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Manychat.com

220 Golden Oak Dr, Portola Valley,

CA, 94028, United States.

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

8.1.  Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

8.2. A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

8.3. A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni.

8.4. Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 6726 Szeged, Túzok utca 3/B.

Email: [email protected]

8.5. A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

9. Hírlevelek

9.1. A regisztráció során megadott személyes (Facebook) profilokra hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről az üzenetben elküldött stop szó segítségével.

10. Záró rendelkezések

10.1. Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

10.2. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen történik: www.zitamartonosi.com. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.